Gdy wypadek drogowy odbiera wszystko...

Wystarczy chwila nieuwagi albo nieszczęśliwy zbieg okoliczności, aby czyjś świat runął. Nie tylko ofiary wypadku, ale także bliskich jej osób. Co wtedy? Akcja Społeczna Fundacji Faktu i Funduszu Sprawiedliwości

Tylko w czasie tegorocznych wakacji ponad 500 osób straciło życie w wypadkach drogowych w Polsce. Tysiące osób zostało poszkodowanych, niektórzy na zawsze zostaną kalekami zdanymi na pomoc bliskich i potrzebującymi stałej pomocy. Każdego dnia do ośrodków i punktów Funduszu Sprawiedliwości zgłaszają się ludzie, którzy potrzebują wsparcia finansowego, psychologicznego lub prawnego wskutek zdarzeń na drodze.
Dla większości z nich to ostatnia deska ratunku. Przełomem w niesieniu tej pomocy jest wprowadzenie Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Od 2019 roku Fundusz Sprawiedliwości kieruje do potrzebujących wsparcie o wartości ponad 100 mln zł rocznie, a łączna pomoc do 2021 roku wyniesie aż 352,5 mln zł. Te pieniądze pomogą m.in. poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Wiele spośród osób, które ucierpiały w wypadkach lub ich bliskich nie wie jednak, że w całej Polsce działają okręgowe ośrodki pomocy i lokalne punkty. Każda osoba może znaleźć pomoc niedaleko miejsca zamieszkania. Jeśli
nie ma dostępu do internetu, gdzie można wyszukać najbliższą placówkę, może zadzwonić na infolinię, gdzie zostanie jej udzielona informacja, a nawet napisać list do Funduszu Sprawiedliwości. W kilkudziesięciu ośrodkach w Polsce są również osoby, które w razie potrzeby przyjadą do szpitala, w którym znajduje się osoba poszkodowana i załatwią razem z nią wszystkie formalności, aby jak najszybciej uruchomić pomoc. Pracownicy ośrodków i punktów pomocy współpracujących z Funduszem Sprawiedliwości przyznają, że to dzięki pieniądzom z FS mogą pomagać poszkodowanym.


„Z mojej emerytury nie dałabym rady…”
Hanna Blusiewicz z Łomży jednego dnia straciła córkę, nienarodzonego wnuka i zięcia, a jej syn został kaleką. – Czternastoletni wtedy Krzyś miał uszkodzoną górną partię kręgosłupa, czaszkę, zmiażdżony rdzeń kręgowy, otwarte złamanie ręki, uszkodzone biodro i nogę. To cud, że uszedł z życiem z tego potwornego wypadku – wspomina tragedię sprzed kilkunastu lat. Od wypadku zaczęła się walka. – Pukałam do wielu drzwi z prośbą o pomoc. Potrzebne było leczenie, później rehabilitacja, dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup sprzętów, wyjazdy – opowiada. – Niełatwo dostać pomoc, a jeśli już się ją dostaje, okazuje się, że tych pieniędzy jest za mało, by np. kupić specjalistyczny wózek – żali się. Gdyby nie pomoc Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych Krafos, które pomaga dzięki pieniądzom z Funduszu Sprawiedliwości, dorosły dziś Krzysztof nie miałby wózka elektrycznego z pionizatorem, za kilkadziesiąt tys. zł. Pani Hanna, emerytowana pielęgniarka, nie byłaby w stanie kupić go synowi. – Sporo się ostatnio zmieniło, jeśli chodzi o pomoc niepełnosprawnym. Nie jest łatwo, ale odczuwam, że płynie do nas pomoc – przyznaje. Z Funduszu dostała 14 tys. zł na wózek dla syna, tyle ile zabrakło po dotacjach z różnych instytucji. Jej syn może też korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Dzięki uporowi matki ma dzisiaj dostosowane mieszkanie, sprzęt i rehabilitację, skończył studia informatyczne, może spotkać się z kolegami, realizować swoje pasje. – To bardzo ważna i potrzebna pomoc – podkreśla matka Krzysztofa.
AOW


Niezbędne wsparcie
Fundusz Sprawiedliwości powołany przez Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwia ofiarom wypadków drogowych dostęp do bezpłatnej pomocy. Aby ułatwić dotarcie do specjalistów, w całej Polsce zostały uruchomione okręgowe ośrodki i lokalne punkty pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Podmioty realizujące to zadanie to stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku.


Tu znajdziesz pomoc
Pomoc można znaleźć w okręgowym ośrodku pomocy lub lokalnym punkcie. Aby znaleźć najdogodniejszą lokalizację, wystarczy wejść na stronę www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy, gdzie znajduje się wyszukiwarka.
O pomoc można zwrócić się również telefoncznie:
Linia Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900
lub pisząc na adres: info@numersos.pl
Wsparcie udzielane jest również w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim i migowym za pośrednictwem komunikatora internetowego.  


Na co można liczyć?

Fundusz Sprawiedliwości:
◗ zapewnia i finansuje pomoc prawną
◗ pokrywa koszty związane z psychoterapią, pomocą psychiatryczną i psychologiczną
◗ organizuje i finansuje pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu
◗ pokrywa koszty świadczeń zdrowotnych nierefundowanych przez NFZ
◗ finansuje okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych, za energię, gaz, wodę, opał itp.
◗ finansuje dostosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

 

MARTA GRABEK-NIEKRASZEWICZ dyrektorka Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krakowie: Nie zostawiamy ludzi  bez konkretnego wsparcia
Zgłaszają się do nas poszkodowani w wypadkach samochodowych, ale też osoby, które z winy pracodawcy straciły np. rękę. Potrzebują protezy, wózka inwalidzkiego, podnośnika w domu czy sprzętu rehabilitacyjnego. W wielu wypadkach dofinansowanie z NFZ czy PFRON jest niewystarczające, aby kupić potrzebny sprzęt, wtedy właśnie płynie pomoc z Funduszu Sprawiedliwości. Staramy się pomagać ludziom jak najszybciej. W przypadku poszkodowanych w wypadkach wystarczy zgłoszenie do nas i możemy wysłać osobę pierwszego kontaktu oraz specjalistów (prawnika, psychologa) do szpitala w sytuacji, gdy osoba pokrzywdzona nie może na skutek przestępstwa samodzielnie dotrzeć do ośrodka. Tam załatwiane są z pokrzywdzonym wszystkie formalności i będziemy natychmiast działać, aby zapewnić potrzebną pomoc. Często z Funduszu Sprawiedliwości korzystają osoby, które „odbiły się już od wszystkich drzwi” i nie dostały potrzebnego wsparcia. My chcemy pomagać, ale same chęci nie wystarczą. Dzięki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości możemy polepszyć warunki życia osobom, które tego wsparcia potrzebują.

 

Strzeż bliskich!
Statystyki są przerażające Z badań wynika, że około 25 tysięcy osób ginie rocznie w wypadkach w Unii Europejskiej. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce. W ubiegłym roku w naszym kraju zginęły 2862 osoby, a poszkodowanych zostało 37 359 osób, w tym ciężko aż 10 963. W porównaniu z rokiem 2017 liczba rannych zmniejszyła się tylko o 5 procent.


Akcja społeczna Fundacji Faktu współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


artykuł

Mali uchodźcy będą mieli radośniejsze wakacje

Fundacja Faktu nie zapomniała o ukraińskich dzieciach, które uciekły przed okrutną wojną i odnalazły schronienie w Polsce. Tym razem przygotowaliśmy niespodziankę dla małych uchodźców mieszkających w Gołdapi (woj.warmińsko-mazurskie).

Fundacja Faktu pomaga Ukrainie

Uciekły przed wojną, walczą o sprawność

Historia pani Oleny Czumak (35 l.) poraża. Z dwoma niepełnosprawnymi bliźniaczkami uciekła z wojennego piekła. Wyruszyła w niebezpieczną drogę i trafiła do centrum rehabilitacji w Gołdapi. Dzięki pomocy Fundacji Faktu może tu kontynuować leczenie swoich córek.

UKRAINA

Fundacja Faktu rusza na pomoc chorym dzieciom z Ukrainy

Pragniemy zrobić co w naszej mocy, aby przywrócić dzieciom dotkniętym przez wojnę choćby namiastkę dzieciństwa.

POMÓŻMY!

Bez podjazdu prababcia Albina z Michałkiem będą uwięzieni w domu

Michałek Jakubowski (15 l.) jest całym światem dla swojej prababci, Albiny Baziak (70 l.) z Witkowa na Dolnym Śląsku. Ich życie tak się potoczyło, że opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem spadła właśnie na nią.

1 proc. podatku

1% podatku dla Fundacji Faktu - KRS 0000353781

Bez żadnego wysiłku możesz zrobić coś bardzo ważnego dla dzieci dotkniętych chorobami i niepełnosprawnością

Pomóżmy!

Krystianek codziennie ćwiczy ponad siły

Mały Krystianek Ląd (4 l.) z Mełgwi pod Lublinem to prawdziwy zuch. Potworna choroba – najcięższa postać SMA ( rdzeniowy zanik mięśni) – nie odebrała mu radości życia. Wytrwale walczy o swoją sprawność. Wie, że tylko codzienne ćwiczenia mogą zapewnić mu lepsze życie. Jego rodziców nie stać jednak na tak intensywną rehabilitację. Gdzie tylko mogą szukają pomocy.